DVD-erne (historisk side fra 2011)

“Grønlandsk for voksne” er et online læringsmateriale udviklet til selvstudium.

Materialet består af Modul I, Modul II og et kommende Modul III.

Modul I

“Grønlandsk for voksne modul 1” indeholder en stofmængde, de fleste begyndere nogenlunde vil kunne nå igennem ved en indsats på 20-30 arbejdstimer og vil kunne indlære på ca. 50 timer, hvis potentialet i de tre indlæringsmaskiner der findes på dvd’en har været udnyttet fornuftigt. Dvd’en indeholder:

o – Video: Velkomst v. Tika

1 – Video fulgt af to opfatteøvelser og forelæsningen som tekst: Om de særlige grønlandske lyd

2 – Video fulgt af tre opfatteøvelser og forelæsningen som tekst: Om typiske udtalefejl og misforstået opfattelse

3 – Video fulgt af fire skrive- og opfatteøvelser og forelæsningen som tekst: Grønlandsk prosodi i oversigt

4 – Video fulgt af fire skrive- og opfatteøvelser og forelæsningen som tekst: Afrunding af grønlandsk udtale og ti fraser hverdagssprog

5.1 – Videogennemgang af gloser, tilhæng og endelser i lektion 1-5 fulgt af en video med første tekststykke.

5.2 – Video med introduktion til sprogets struktur, gennemgang af de fire første af de otte lydregler, introduktion til instrumentalis samt læsevejledning. Efter forelæsningen følger syv øvelser i lyd- og meningsopfattelse og i ordbygning.

6 – Tre indlæringsprogrammer baseret på automatisk ordgenerering. Programmet kan på basis af de stammer, tilhæng og endelser, der er gennemgået i modulet generere små 1.000 ordformer. Det første af de tre programmer genererer randomiserede ord til opfattelse og gentagelse. Det næste foreslår mulige kombinationer af ord, tilhæng og endelser til produktion som ord og det tredie kombinerer oversættelser af ord, tilhæng og endelser til produktion som færdige grønlandske ord.

Programmerne er selvkontrollerende og har indbygget hjælp bl.a. i form af en musefølsom oversætter til dansk

7 – Kapitel 3 af Et Forsøg til en forbedret Grønlandsk Pædagogisk Grammatica om grønlandsk lydlære og retstavning

Modul II

Modul II er lavet i samarbejde med Nuuk TV. Den blev udsendt tidligt i  2012. Den indeholder en stofmængde, som kun meget få vil kunne nå bare nogenlunde gennem på mindre end 50-100 arbejdstimer. Derudover er der øvelsespotentiale til et uendeligt antal timer selv for avancerede sprogbrugere.

Dvd’en er helt bevidst baseret på en ganske stejl progression, der i løbet af 8 kapitler med hver to videoforelæsninger og en halv snes øvelser når gennem de fleste emner i grønlandsk grammatik.

Desuden indeholder den en lektion, der gennemgår tilgængelige leksikale og  sprogteknologiske muligheder til fortsatte studier alene eller i læsegrupper samt et tekstcorpus med godt 30.000 løbende ord analyseret morfologisk og syntaktisk. De enkelte ord er linket til sammenhængende grønlandske sætninger i de tekster, de er taget fra, og disse grønlandske sætninger er igen linket til de oprindelige danske oversættelser af sætningerne.

En teknisk realkommentar til dvd 2. Modul II er blevet en hel del større end oprindelig planlagt. Den indeholder 25 videooptagelser, 16 automater (ordgeneratorer), et parallelcorpus med søgeværktøjer og et halvt hundrede emnespecifikke øvelser. Vi har også fået en rå oversættelse til engelsk med i de grønlandsk-danske paralleltekster. Rent teknisk kom det til at betyde, at materialet ikke længere kunne pakkes i en anstændig opløsning på en normal dvd, så vi valgte at producere materialet på en dual layer disc for at fastholde en billedkvalitet, vi vil være bekendt, selv om det fordyrede produktionen en hel del.