“Historisk” side om grønlandsk (hjemmesiden anno 2011)

Grønlandsk for voksne DVD coverGrønlandsk er et polysyntetisk sprog, der absolut ikke ligner noget man kender i forvejen, hverken i ordforrådet eller i grammatikken. Tilsyneladende er der hverken hoved eller hale i virvarret af alenlange ord og sære lyd.

Der er da også mange, der er overbeviste om, at voksne ikke kan lære at tale grønlandsk bare tilnærmelsesvist flydende uden en helt ekstrem arbejdsindsats. Vi tror, at den opfattelse i sig selv bærer en væsentlig del af skylden for, at der ikke er nogen, der rent faktisk gør det.

Men vi tror samtidig på, at det ikke er en naturlov, at det forholder sig sådan. Grønlandsk er et moderne, vitalt sprog med en i forhold til sin størrelse rig litteratur og ganske udmærkede hjælpemidler, så selvfølgelig kan det læres!

Dermed er det ikke sagt, at det er let at lære sproget. Det er det nemlig ikke! Det er faktisk ret svært, men det er svært af helt andre årsager, end de fleste umiddelbart forestiller sig. Selve turen ind i den anderledes måde at bygge ord og sætninger på er faktisk ret enkel, hvis man bare forstår systematikken.

Greenlandic for Foreigners 2 DVD CoverDet er præcis denne systematik, Grønlandsk for voksne vil lære dig. Virkeligheden har til fulde bevist, at uden systematik går det slet ikke. Det er simpelthen en eklatant misforståelse at tro, at grønlandsk kan læres med de samme strategier, vi brugte da vi lærte engelsk og tysk. Det er helt andre færdigheder og attituder, der skal opbygges.

Grønlandsk for voksne vil lære dig, at

  • aflære indlæringsmønstre, der fungerede godt da du lærte andre fremmedsprog, men som direkte blokerer indlæringen af dette anderledes sprog.
  • forstå dit danske modersmål så meget bedre, at du bliver bevidst nok om funktionaliteten bag de enkelte ord og udtryk til ikke at forvente at kunne ord-til-ord indlære og ord-til-ord oversætte. Der er næsten ingen ord og sætninger, der umiddelbart ækvivalerer mellem dansk og grønlandsk.
  • acceptere en sproglig verden, hvor ord og lyde hele tiden forandres i en konstant dynamisk proces.
  • håndtere et relativt beskedent antal stammer, tilhæng og endelser men at gøre det i et tempo, der sætter dig i stand til realistisk at tilegne dig mange flere ude i det virkelige liv.

Uden disse færdigheder kan man ikke lære grønlandsk, men vi er til gengæld overbeviste om, at man, når man først har dem i hus, har forudsætningerne for at begynde at lære sproget på næsten samme måde som man lærer alle andre sprog og på et kompetenceniveau som alle andre sprog.

Eller vores credo udtrykt lidt anderledes:
Problemet er ikke læringen af grønlandsk. Problemet er derimod at finde vejen til læringen af det.