Revisionen 2022-23

Jeg udviklede Lær grønlandsk med Per Langgård. I-II/ Learn Greenlandic with Per Langgård. I-II over et par år mellem 2009 og 2011, fordi jeg mente, at de eksisterende undervisningstilbud, som alle var tydeligt inspirerede af de metodiske principper i den toneangivende engelskundervisning, var komplet uegnede til undervising i det polysyntetiske grønlandske sprog. Jeg var – og er stadig – overbevist om, at grønlandskundervisningen nødvendigvis må gentænke metodikken så den passer til virkeligheden i grønlandsk.

Der var ingen (en del frustrerede elever fraregnet), der havde bestilt udviklingsarbejdet, og der var ingen andre end mig selv, der finansierede projektet, der ud over mange arbejdstimer også kostede betydelige investeringer i filmoptagelser, programmering samt trykning og distribution af de DVD-er, som systemet lå på. For at få lånene forrentet var jeg derfor nødt til at prissætte licenserne til systemet ret højt de følgende år , hhv. 60 euro og 80 euro for modul1 og modul2.

Heldigvis blev der taget godt imod DVD-erne. Licenserne solgte langt bedre end jeg havde håbet, så lånene blev planmæssigt afviklet og jeg fik også en – ganske vist lille – løn for de mange arbejdstimer.

Men sent i 2021 skete der noget højst uventet: På initiativ af Siumuts Aki-Matilda Høegh-Dam bevilgede Folketingets Nordatlantpulje i januar 2022 to driftsbevillinger til LearnGreenlandic. Med den ene er systemet helt frikøbt, så det nu er open source, der kan tilgås gratis af alle. Den anden muliggjorde en opdatering af det eksisterende system og påbegyndelse af et helt nyt modul 3, der forventes at foreligge i en alpha-version med udgangen af 2023.

Men der er sket meget mere, for opdateringen viste sig samtidig at muliggøre udviklingen af en lang række helt nye rutiner, der for første gang nogensinde tilbyder indlærerne al tilegnelses vigtigste, men i grønlandsk til dato uopnåelige “råvare”, nemlig Comprehensible Input i tilstrækkelige mængder.

De foreløbig 28 med X mærkede øvelser i modulerne er helt nye. De er baseret på teknologier, der ikke har været anvendt i undervisningen før. Mange flere er under udvikling og vil blive publiceret i resten af 2023 og i 2024. Fælles for dem er, at de leverer Comprehensible input i meget store mængder, og gør det i alle de tusindvis af kontekster, du på ethvert tidspunkt af din indlæring har stiftet bekendtskab med teoretisk. Store mængder af Comprehensible input er den direkte (eneste?) vej til at flytte din viden fra at være teoretisk indlæring til at være rygmarvsviden, så du kan erkende det, du faktisk kan, midt i alt det uforståelige, du kommer til at navigere i, før du efterhånden stump for stump har tilegnet dig en så stor del af det grønlandske sprog, at du reelt kan følge med i den uredigerede virkeligheds dialoger og informationer.