Teoretiske overvejelser om revisionen

Principielle overvejelser om revisionen af Grønlandsk for voksne I og Grønlandsk for voksne II og advisering af Grønlandsk for voksne III.

Grønlandsk for voksne har nu været på markedet i mere end 10 år. I løbet af de år systemet har eksisteret har vi set et betydeligt større antal ikke-grønlændere, der har tilegnet sig grønlandsk ud over en snes udenadlærte fraser end vistnok nogensinde før – i det mindste efter nyordningen i 1953.

Jeg skal ikke vove den påstand, at den positive udvikling alene skyldes Grønlandsk for voksne, men jeg er fortsat overbevist om, at systemet og de pædagogiske principper, som systemet bygger på, har spillet en afgørende rolle.

Hermed forsøger jeg ikke at hævde, at systemet ikke kan forbedres. Faktisk tror jeg, at systemet kan gøres betydeligt bedre på basis af de erfaringer, jeg har høstet fra de mange elever, jeg har undervist siden 2009, og på basis af de nye muligheder, som grønlandsk sprogteknologi har spillet os i hænde.

Jeg er stadigvæk overbevist om, at principperne om comprehensible input, the silent period og integrated focus on forms er uomgængelige hvis grønlandsk fremmedsprog skal være andet og mere end symbolsk, men jeg har måttet erkende, at turen fra ingenting til eleven “får fat med det sorte af neglene” er lang og ødelæggende for motivationen. Jeg mener at have kunnet konstatere, at den største synder i den sammenhæng er the silent period. Så selv om jeg fortsat mener, at det er bedst at vente med at sige en masse selv, og hellere koncentrere kræfterne om at afkode og forstå genuin grønlandsk tale og tekst, så sætter motivationen en grænse for, hvor længe the silent period kan trækkes.

Nærværende revision vil derfor tilbyde en række øvelser med frasesprog næsten fra begyndelsen. De er tænkt som et ekstra tilbud, der forhåbentligt gør indlæringen lidt sjovere og frustrationerne lidt mindre. Det er dog stadig det eksisterende, strukturerede og programmerede forløb, der er og skal være indlæringens “daglige brød”.

Med Folketingets bevilling sent i 2021 til frikøb af systemet i den eksisterende form og den mindre bevilling til opdatering af dele af dem er revisionen nu inden for rækkevidde og vil blive gennemført i løbet af 2022-23 og videreført i 2024. En tredje del af bevillingen til udviklingen af et helt nyt system for videregående indlærere er blevet udmøntet i 2023, så det nye modul 3 forventes at foreligge i en alpha version ultimo 2023.

Hvad kommer revisionen til at indeholde?

Nyhederne vil i starten primært være automater version 2. Men der vil være en hel del forskelle fra de eksisterende automater:

  • talesyntese
  • øvelserne introduceres nu allerede fra kapitel 2 medens de tidligere først blev introduceret i kapitel 5-2
  • fordi nu online langt færre begrænsninger i randomiseringen
  • der er etableret teknologi, der muliggør randomiseringer over ordniveau (traditionel flag diacritics og lokale tags), så øvelserne nu kan bygges med mere end et enkelt ord ad gangen
  • med de nye teknikker er det lykkedes for første gang nogensinde at udvikle en egentlig randomiserende sætningsgenerator ligeledes med talesyntese. Sætningsgeneratoren genererer en enorm mængde sætninger med et indhold, der er comprehensible på ethvert givet tidspunkt af indlæringen og dermed den vigtigste af alle ressourcer for naturlig fremmedsprogstilegnelse. Dette er et tilbud, vi vurderer kunne være en egentlig game changer i grønlandsk L2!
  • der vil så vidt muligt blive lagt ”ægte” eksempler ind fra kendte kilder som Facebook og kendte forfattere som Niviaq Korneliussen i modul III

Disse allerførste øvelser kan godt være lidt overvældende, fordi du bliver nødt til at holde en masse detaljer sammen bare for at sige dit allerførste ord. Jeg ved godt, at det kan være svært ikke at panikke, men lad være med det! Alt vil blive gentaget mange gange i lektionerne og de mange øvelser, der ligger foran dig og venter.

Efter forbavsende få timers fokuseret arbejde vil det, som virker umuligt lige nu, være barnemad for dig, så du kan fokusere på den næste “umulighed” og tilegne dig også den. Det er noget jeg ved af erfaring efter at have undervist tusinder af studenter som dig i næsten 50 år.

– Per Langgård