Kurser

Tilkendegiv din interesse herså kontakter vi dig før kursusstart. Tilmeld dig ved at sende en mail til mail@LearnGreenlandic.com.

Kurser i efteråret 2020 i Nuuk

Følgende kurser er planlagt i efteråret 2020:

Grønlandsk 1 (intensivt, september): https://www.facebook.com/events/438431543703316/
Grønlandsk 1 (intensivt, juli): https://www.facebook.com/events/541334213225986/Grønlandsk 2 (intensivt): https://www.facebook.com/events/279719489877162/

Grønlandsk 1: https://www.facebook.com/events/826914001175536/
Grønlandsk 2: https://www.facebook.com/events/297307464731139/
Grønlandsk 3: https://www.facebook.com/events/200624871323174/
Grønlandsk 5: https://www.facebook.com/events/281026659830326/

Intermediate Danish: https://www.facebook.com/events/745447646266517/
Advanced Danish: https://www.facebook.com/events/277166466676443/

Generelt om grønlandskkurserne

På LearnGreenlandics kurser kombineres selvkontrollen i undervisningsmaterialet “Grønlandsk for voksne” med en studiegruppes motiverende effekt og nogle relativt få “normale” undervisningstimer i ret korte forløb. På den måde er det lykkedes en del kursister at lære mere end nogle få, overelementære sætninger, og vi har set de første få elever, der faktisk er begyndt at bruge grønlandsk i hverdagen.

Alle kurser forudsætter at du forbereder dig til undervisningen, helst et par timer om ugen. Du skal regne med ca. 40 timers arbejde i løbet af semesteret.

Om niveau 1

Basisniveauet omfatter en stofmængde svarende til “Grønlandsk for voksne 1”.

Forudsætninger: Ingen
Materiale: “Grønlandsk for voksne 1”

Efter kurset vil du kunne
(i) udtale alle grønlandske ord forståeligt, inklusive de meget lange ord,
(ii) (med en del besvær ganske vist) skelne de små lydlige forskelle, der er betydningsadskillende, og nogenlunde kunne høre, hvor ord begynder og slutter i sammenhængende tale,
(iii) håndtere ca. halvdelen af de processer, der finder sted, når ord, tilhæng og endelser mødes, og have en grundlæggende forståelse for principperne i grønlandsk ordbygning,
(iv) forstå og danne ca. 1.000 grønlandske ord, de fleste med tilknytning til Grønlandskortet, fordi stednavne normalt er noget af det første, man som fremmedsproget bliver konfronteret med.

Der er også planer om at oprette et hold i Odense.

Om niveau 2

Niveau 2 omfatter en stofmængde svarende til “Grønlandsk for voksne 2” lektion 1-3.

Forudsætninger: Du har gennemført niveau 1 eller har et tilsvarende niveau:
(i) Du kan uden at snuble oplæse hvad som helst på grønlandsk (fx en overskrift i dagens avis Inuiattut Ullorsiorneq imatut nalliussineqassaaq).
(ii) Du kan erkende lydlige forskelle a la annaasaq (noget mistet) vs. arnaasaq (kvindagtig).
(iii) Du kan forstå, hvorfor der skal bruges mik-endelse i qaqortumik biileqarpoq.
(iv) Du kan forstå og danne et sammensat ord som Paamiormiuuvunga, og du forstår, hvorfor Paamiut bliver til *Paamioq i denne situation.

Indhold: Niveau 2 introducerer dig først og fremmest til de relativt komplicerede, men ekstremt hyppige former i ledsagemåde og participium. De forekommer i omtrent hver anden grønlandske sætning, så uden dem er det meget begrænset, hvad du vil kunne erkende af ægte sprog i virkelighedens verden og dermed meget begrænset, hvad du vil kunne indlære.

Materiale: “Grønlandsk for voksne 2”

Om niveau 3

Niveau 3 omfatter en stofmængde svarende til “Grønlandsk for voksne 2” lektion 4-9.

Forudsætninger: Du har gennemført niveau 2 eller har et tilsvarende niveau:
Du forstår umiddelbart, at Piitap eqqaamavaa uanga *aallassallunga skulle have været Piitap eqqaamavaa uanga aallassasunga og kan umiddelbart erkende, at Oqarfigivassi aqagu aallassallunga er korrekt.

Indhold: På niveau 3 lærer du det meste af den resterende del af den regelmæssige, grønlandske grammatik. Du vil blandt andet forstå det noget komplicerede “del af”-udtryk, hvilket også omfatter, at du bliver i stand til at udtrykke rum og retning.

Materiale: “Grønlandsk for voksne 2”

Der kører også et hold i Odense.

Om niveau 4 – tekstlæsning eller samtale

Forudsætninger: Du har gennemført niveau 3 eller har et tilsvarende niveau. Det kræver sædvanligvis at du har investeret mindst 200 effektive arbejdstimer i læringen. Du har lært at benytte de offentligt tilgængelige hjælpemidler såsom oqaasileriffik.gl i din læring og er ikke længere helt fortabt ved et grønlandsksproget møde og lignende, omend du endnu ikke kan deltage kvalificeret uden tolk eller anden form for støtte.

Indhold og materiale på niveau 4: Undervisningen baseres på “Grønlandsk for voksne 2”, lydligt materiale og/eller tekstlæsning og detaljeret forståelse af skriftligt materiale. Til hver undervisningsgang forberedes et tekststykke eller et lyttestykke, som danner grundlag for undervisningen.

Undervisningen på samtaleholdet er dansk- eller grønlandsksproget.

Om niveau 5 – grammatik eller samtale

Forudsætninger: Niveau 5 er primært for dig, der har boet i Grønland gennem det meste af dit liv og derved har lært at forstå en del grønlandsk; men du er stadig ikke i stand til at føre en samtale på avanceret niveau. Holdene er også åbne for dansksprogede, som har et højt grammatisk niveau og stor erfaring med grønlandsk. Det forudsættes, at du nogenlunde kan læse en tekst af middel niveau med god forståelse for gloser og indhold, men at du ikke nødvendigvis selv kan reproducere teksten.

Indhold og materiale på niveau 5 grammatik: Undervisningen på grammatikholdet baseres på tekstlæsning og detaljeret forståelse af skriftligt eller mundtligt materiale. Til hver undervisningsgang forberedes et tekststykke, som gennemgås i detaljer i undervisningen. Hver kursusgang tager udgangspunkt i et nyt grammatisk emne.

Indhold og materiale på niveau 5 samtale: Undervisningen på samtaleholdet baseres på lydligt materiale, som der samtales over. Til hver undervisningsgang gennemgås en udleveret lydfil af ca. 1-2 minutters varighed.

Materialet til de to kurser kan være sammenfaldende.

De to kurser kan med fordel supplere hinanden, men deltagelse på begge hold er ikke forudsat.

Undervisningen på samtaleholdet er primært grønlandsksproget.

In-house undervisning

LearnGreenlandic tilbyder skræddersyede kurser på alle niveauer internt på arbejdspladserne. Kurserne kan placeres såvel inden for som uden for normal arbejdstid efter organisationens ønske.

Gruppestørrelsen kan variere meget, men vi ved af erfaring, at motivation og gruppedynamik har det bedst i kursusgrupper, der hverken er for små eller for store. Grupper med 10-12 deltagere fungerer optimalt, men vi underviser gerne både mindre og større grupper.

Kontakt os på mail@learngreenlandic.com.