Fortræning til DVD2

Her er en række øvelser, som jeg kraftigt vil anbefale Jer at gennemarbejde grundigt FØR I for alvor kaster Jer ud i modul 2. Erfaringen har nemlig vist, at lektions 1’s cocktail af en ny og ikke helt let verbalform og en lidt kompliceret lydregel, man ikke lige med det samme får under huden, er en lidt for stor mundfuld for de fleste.

Derfor får I hermed en lille ekstra lektion uden nye gloser men med tre vigtige tilhæng, der alle indeholder den omtalte lydregel. Jeg håber (og tror), at lektion 1 vil vise sig langt mere håndterlig, når I møder den med lydreglen i bagagen allerede.

Gør således:

  • Aflyt forelæsning 1.1 og brug bagefter pdf-filen ‘Forelæsning 1.1 dias’ til at indlære de nye gloser og endelser. Koncentrer dig om indlæring af de nye verber, tilhængene Vb+TAR og Vb+GALUAR samt endelserne Vb+{vaaŋŋa}, Vb+{vaat}, Vb+{vit}, Vb+{viuk} og Vb+{vugut}. Øvrige gloser, tilhæng og endelser skal du nok få på plads, når du er færdig med fortræningen og for alvor går i gang med lektion 1
  • Indlær den nye lydregel. Den regulerer den variable konsonant, der forekommer som første bogstav i mange højfrekvente tilhæng og endelser. Den skrives ofte som et stort T. Reglen siger, at T → /s/ efter en vokal, men /t/ efter en konsonant. Bemærk, at det er samme princip som modusmorfemerne {vu}, {va} og {vi}, der kun har v-formerne efter vokal, men ellers har formerne {pu}, {pa} og {pi}, som du lærte det i modul 1.
  • Lær et nyt tilhæng: Vb+TUQ betyder ‘den, som Vb-er’ som i ilinniar+TUQ → ilinniartoq ‘ham/ hende, der studerer’ (dvs. ‘en elev’) og i suli+TUQ → sulisoq ‘ham/ hende, der arbejder’ (dvs. ‘en arbejder’)
  • Lær et andet nyt tilhæng: Vb+TARIAQAR betyder ‘være nødt til at Vb’ som i ilinniar+TARIAQAR+{vuq} → ilinniartariaqarpoq ‘han er nødt til at studere’ og i suli+TARIAQAR+{vuq}→ sulisariaqarpoq ‘han er nødt til at arbejde’.
  • Gennemarbejd øvelserne 0.1 – 0.3 til du kan klare dem både som tekst og som lyd uden at tage bogstaverne til hjælp.
  • Gennemarbejd derefter øvelserne 0.4 – 0.5 på samme måde og forvis dig hver gang om, at du virkeligt forstår hvad svarene betyder.
  • Lær endelig et tredje meget frekvent tilhæng, nemlig Vb-TAQ, der skaber et passivt navneord af transitive verber. asa- betyder ‘at elske ham/hende’ og allap- ‘at skrive det’. Så betyder {asa-TAQ} → asasaq ‘den elskede’ og {allap-TAQ} → allataq tilsvarende ‘det skrevne’. Vb-TAQ er dog lidt mere kompliceret end andre tilhæng på T, for selv om tilhænget grundliggende følger de normale T-regler, så gælder det helt specielt for dette tilhæng, at det har formen –gaq efter stammer på /r/ som i {ilinniartip+TAR-TAQ} → ilinniartittagaq ‘en, man plejer at undervise’ og {ilinniartip+GALUAR-TAQ} → ilinniartikkaluagaq ‘en, man ellers har undervist’
  • Gennemarbejd derefter øvelserne 0.6 – 0.7 på samme måde og forvis dig igen hver gang om, at du virkeligt forstår både hvad prompten og dine egne svar betyder. Hvis du er i tvivl om den korrekte forståelse, skal du tage det op med din gruppe og evt. med din lærer.