Studievejledning

Grønlandsk for voksne kan anvendes til selvstudium, hvis der ikke er andre muligheder, men det er på sigt ikke en optimal situation. Det er nu engang ikke godt for mennesket at være alene – og slet ikke i en L2 indlæringssituation. Sprogtilegnelse er af mange årsager langt mere effektiv med adgang til andre indlærere end uden. Dels har man god gavn af ligesindede, når man begynder at få ondt i motivationen, og dels har forskning i peer talk dokumenteret – hvilket sikkert overrasker en del af Jer – at andre indlæreres sprog trods fejl og mangler er effektiv input, du bevidst eller ubevidst udnytter i din egen tilegnelsesproces.

Og så skal man selvfølgelig ikke glemme, at en gruppe jo fremmer mulighederne for at finde en lærer eller en tutor, hvad enten dette skal foregå i privat eller offentligt regi.

Jeg kan derfor ikke varmt nok anbefale brugerne af Grønlandsk for voksne at tage kontakt til andre brugere, det er realistisk at opretholde kontakten med. Ideelt er det at danne en gruppe, der mødes så ofte som muligt, gerne flere gange om ugen i begyndelsen af indlæringsforløbet og i en roligere kadence senere.

Jeg ved godt, at der er mange indlærere, for hvem arbejdsgrupper ikke er en mulighed, fordi de bor isoleret eller af den ene eller anden grund er bundet fast hjemme. Til dem vil jeg sige, at hvad som helst er bedre end ingenting i en indlæringssituation. Bare en telefonkontakt i ny og næ eller en kontakt i cyperspace kan udvirke mirakler på en svindende motivation.

LearnGreenlandic har to tilbud til at fremme processen:

1. En kom-frit-frem-side/ Chat-forum/ Kontaktservice via registreringen.

2. Skriv til mig på mail@learngreenlandic.com med et kort rids af netop din gruppes niveau og lokale muligheder. Så skal jeg i første omgang hurtigt vende tilbage med de gode råd, jeg tror tjener netop Jeres behov bedst. Senere – nok mest, når I er fremme i modul II – kan I også bede om hjælp i sproglige spørgsmål, I ikke kan få has på på anden måde, eller få et råd om indlæringsstrategier til den slags emner, der bare ikke vil trænge ind.

Bemærk venligst, at dette kun er et tilbud til grupper. Vi har på nuværende tidspunkt (december 2016) over 1.000 DVD-er i omløb og sælger løbende, så jeg må desværre meddele, at jeg for mit eget helbreds skyld kun undtagelsesvist vil yde individuel vejledning. Det beklager jeg.

Per Langgård