Studievejledning

Grønlandsk for voksne kan anvendes til selvstudium, hvis der ikke er andre muligheder, men det er på sigt ikke en optimal situation. Det er nu engang ikke godt for mennesket at være alene – og slet ikke i en L2 indlæringssituation. Sprogtilegnelse er af mange årsager langt mere effektiv med adgang til andre indlærere end uden. Dels har man god gavn af ligesindede, når man begynder at få ondt i motivationen, og dels har forskning i peer talk dokumenteret, at andre indlæreres sprog trods fejl og mangler er effektiv input, du bevidst eller ubevidst udnytter i din egen tilegnelsesproces.

LearnGreenlandic afholder derfor også kurser i Nuuk og online med virkelige lærere, som giver dig en mere praktisk vinkel på materialet. Kurserne giver dig kontakt med andre mennesker, som du kan danne læsegrupper med for at optimere læringen og bibeholde motivationen.